Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Cameraprotocol

Doel

In verband met de veiligheid van bewoners heeft St. ‘t Oude Landt beveiligingscamera’s opgehangen. Het gaat daarbij om het tegengaan van overlast, misdrijven en vandalisme en het beschermen van de bewoners en hun eigendommen. Ook hoopt St. ’t Oude Landt door de preventieve werking een gevoel van rust en veiligheid te creëren onder de bewoners.

Privacy van bewoners, werknemers en bezoekers

Overal waar cameratoezicht is, hangen stickers op. De camera’s zijn op zo’n manier opgesteld dat ze niet in woningen filmen en zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen filmen.

Verantwoordelijkheid

Het cameratoezicht vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van St. ’t Oude Landt. Het cameratoezicht vindt plaats in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

De AVG schrijft voor om bij cameratoezicht een DPIA uit te voeren. Hierbij wordt opgemerkt dat “bij grootschalige en stelselmatige verwerkingen in openbare ruimte een DPIA verplicht is”. Aan de hand van de DPIA heeft St. ’t Oude Landt de risico’s en noodzaak in beeld gebracht en hieruit zijn geen specifieke risico’s gekomen.

Verwerking opgenomen beeldmateriaal

St. ’t Oude Landt gebruikt de beelden alleen naar aanleiding van incidenten om de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. De beelden worden uitsluitend bekeken door het personeel van St. ’t Oude Landt of een daartoe bevoegde ambtenaar van de politie.

Inzage in opgenomen beelden

Volgens de AVG hebben betrokkenen het recht om camerabeelden in te zien, waarop zij zelf te zien zijn, voor zover daarmee de privacy van anderen niet geschaad wordt. Betrokkenen kunnen een verzoek tot verwijdering van de beelden indienen, de medewerker van St. ’t Oude Landt beslist binnen 2 weken of het verzoek ingewilligd kan worden of licht betrokkene in waarom dit niet mogelijk is. De verzoeker wordt gevraagd de reden, datum en tijdstip van de opname te noemen om het uitlezen van beelden te beperken.

Bewaartermijn

De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens worden de beelden tot maximaal 4 weken bewaard. Tenzij een bepaald incident is vastgelegd. Als hiervan sprake is, zal St. 't Oude Landt de betreffende beelden bewaren totdat het incident is afgehandeld.

Beveiliging

Onze camera’s zijn beveiligd tegen onbevoegd uitlezen. St. ’t Oude Landt bekijkt de beelden alleen als daar aanleiding voor is. Dit kan een melding zijn van een medewerker, bezoeker of politie.

Beschikbaarheid protocol

Dit protocol is via de website van St. ’t Oude Landt beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.

Contact

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting
Park Oudeland 70
3443 AJ Woerden
0348 - 41 31 41
administratie@oudelandt.nl

Copyright © Stichting 't Oude Landt | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud